Als u de afbeeldingen van de boeken en bijbels aanklikt, wordt u doorgelinkt naar het ‘Carolushuis’ - de verzendboekhandel van het bisdom

 
BOEKEN 

Catechismus van de Katholieke Kerk

De catechismus van de Katholiek Kerk

Het referentiewerk waarin het geloof van de kerk systematisch wordt uiteengezet
‘Deze catechismus brengt dat wat voor ons geloven van belang is bijeen in een samenhangend en compact geheel. Geworteld in het verleden, is dit werk een gave voor vandaag en de toekomst’ (Nederlandse bisschoppen).
 

   
De kern van ons geloof ‘De kern van ons geloof’

Aan de hand de geloofsbelijdenis behandelt de huidige paus op sublieme wijze de essentie van het christendom

   
Jezus van Nazareth ‘Jezus van Nazareth’

Het meest persoonlijke boek dat een paus ooit geschreven heeft.

   
 

'Geloof onder woorden'

Een basisboek voor volwassenen dat je ertoe aanzet om je eigen geloof in gesprek te brengen met het geloof van de Kerk.

 

   
Maar Wie is God? 'Maar Wie is God?’

Heel veel antwoorden op heel veel ‘waarom-vragen’ over het Katholieke geloof.
 

   
 

'Uitgenodigd voor het feest'

Kinderen die niet als baby of peuter, maar op basisschoolleeftijd gedoopt worden, beleven dit feest bewust. Het is belangrijk hen daarop voor te bereiden.
In dit boek vindt u uitgewerkte bijeenkomsten voor doopvoorbereiding met kinderen van ongeveer zes tot tien jaar.
Trouwens, niet alleen voor doopvoorbereiding, maar ook voor kinderencatechese in het algemeen is de methode Uitgenodigd voor het feest een bron van creatieve ideeen!
 

   
Zon, maan en sterren (deel 2 van Maar Wie is God?) ‘Zon, maan en sterren’ (deel 2 van Maar Wie is God?)

Voor nieuwsgierige kinderen: alles over het boek genesis in een simpele maar duidelijke taal
BIJBELS

In de bijbel zoekt God de mens en spreekt hem aan met zijn Woord van liefde. God wil namelijk het leven met mensen delen en hoopt dat zijn stem wordt gehoord.  
In de bijbel wordt verteld wie God is en wat Hij voor ons deed en doet. De bijbel bestaat uit twee delen: het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament vertelt de verhalen over de Schepping en over de relatie tussen God en mens, tot aan de komst van Jezus. Het Nieuwe Testament vertelt over het leven en sterven van Jezus en over de leerlingen die over Hem bleven vertellen.

Speciaal voor kinderen!

0. Uitvouwbijbel op rijm   1. Peuterbijbel
  1a. Bijbel voor kleine kanjers  
3. Kijkbijbel   2. Kleuterbijbel

Speciaal voor volwassenen!
 

 

   
     

  Bijbelspel!
Hoeveel weet je echt van de Bijbel? Speel de Nationale Bijbelquiz en ontdek hoe actueel de Bijbel is. Spelenderwijs kom je steeds meer te weten! 
 
Concordantie!
Deze concordantie (een trefwoordenregister op de Bijbel) bevat alle woorden van enig belang uit de Bijbel, in alfabetische volgorde.
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

De weg van Paulus
Pauluskenner Hendrik Hoet gaat in dit boek op zoek naar een antwoord op de vraag wie hij was en wat hij voor ons betekend heeft.
 

 

 

Atlas van het Bijbelse continent
Deze atlas biedt 24 fictieve kaarten, waarin Basisthema’s uit de bijbel zijn verwerkt. Een uniek concept dat de gedachten zal prikkelen van zowel mensen die vertrouwd zijn met de Bijbel als mensen die het boek alleen van de buitenkant kennen.