PROJECTEN

Als u de afbeeldingen van de magazines, projecten en spellen aanklikt, wordt u doorgelinkt naar het ‘Carolushuis’
de verzendboekhandel van het bisdom

Magazines Het Vormsel
Projecten Koffertjes
Eerste heilige Communie Spellen
   

MAGAZINES

Of ze nu gelovig zijn of niet, in hun levensloop ontmoeten alle mensen de vraag naar zin. Op sommige levensmomenten wordt deze vraag haast spontaan gesteld. Zin-zoekers in contact brengen met de zin-gevende kracht van ons geloof is dé uitdaging van vandaag.
Daarom is uit een samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen een reeks magazines ontstaan die een beweging naar buiten wil mogelijk maken. Een kleurrijke en uitnodigende vormgeving, toegankelijke en korte bijdragen, FAQ’s en interviews met bekenden Vlamingen en Nederlanders ondersteunen die dynamiek.


Groeien! Nieuw magazine

Elk jaar worden er in Nederland zo’n 24.000 kinderen gevormd. Dat betekent dat je potentieel ook 48.000 ouders bereikt. Een immense kans om hen te ontmoeten en te ondersteunen in hun opvoedings- en levenstaken!

Maar een zinvol en geslaagd traject organiseren is niet altijd vanzelfsprekend. Kerk en sacrament zijn voor een aantal ouders ver van hun bed. En toch herkennen alle ouders zich in een gemeenschappelijk verlangen: ze willen hun tiener opvoeden tot een gelukkig mens. Daardoor worden ze ook zelf uitgedaagd in hun eigen leven te ontdekken wat zinvol en waardevol is. Bij die twee aspecten sluit het magazine Groeien! aan. 


Groeien! stelt tieners en hun ouders centraal. Pubers maken het hun ouders niet makkelijk en stellen vragen op het scherp van de snee. Het magazine wil ouders (en grootouders!) ondersteunen bij het omgaan met levensvragen van opgroeiende kinderen en bij het herontdekken van de betekenis van het vormsel.
Dat gebeurt in de gekende stijl van de andere magazines uit de reeks Leven - wat er echt toe doet: met interviews (o.a. met Anselm Grün en Enzo Bianchi, getuigenissen van bekende Vlamingen en Nederlanders zoals actrice Lien van de Kelder en schrijfster Simone van der Vlugt), een special over het vormsel en uiteraard een frisse en eigentijdse vormgeving.


Bijvoorbeeld op ouderavonden kan het magazine in verschillende werkvormen worden aangeboden. Die vind je op www.groeien.info

Uiterst handig zijn de geanimeerde powerpointpresentaties die je gratis bij een bestelling van 30 ex. krijgt. Het zijn twee presentaties van telkens een half uur met foto’s en filmpjes. De eerste exploreert de tienerwereld, de tweede nodigt ouders uit om hun eigen spirituele vragen in gesprek te brengen met het christelijke geloof.  

Tenslotte werd ook een meditatiesnoer ontwikkeld. Zeven kralen gidsen je in zeven eenvoudige stappen naar je innerlijke ruimte. Elk snoer is uniek in vorm en kleurnuance. Je kunt kiezen tussen een versie met glazen parels of houten kralen. Makkelijk te bevestigen aan je handtas, rugzak of sleutelhanger!

 

Het snoer kan gebruikt worden bij een meditatieoefening die je kunt aanleren tijdens ouderavonden. Een handleiding hiervoor vind je in het magazine. Ook voor de vormelingen zelf werd een eigen variant ontwikkeld. Meer hierover vind je op de website.


Het magazine ‘Groeien!’ kost € 4,- en kun je bestellen via www.carolushuis.nl.
Korting vanaf 30 ex.
Het meditatiesnoer kost € 5,95 en is eveneens te verkrijgen via www.carolushuis.nl.

 


'Nieuw Leven'

 

Volledig herwerkte versie van succesvol magazine ‘Opnieuw geboren’

 

Weinig menselijke ervaringen zijn zo overweldigend als het krijgen van een kind. 

Een geboorte fascineert en overstijgt je volkomen. Het is alsof de wereld telkens herbegint. Nieuw leven brengt je in contact met het ongrijpbare van het leven. Waar komt dat leven vandaan? Is er iets of Iemand die dit leven draagt en behoedt? Heeft God hier iets mee te maken? En waarom laten gelovigen hun kinderen dopen?

 

Dit magazine neemt je in een boeiende mix van interviews en artikels mee op een verrassende ontdekkingstocht naar de betekenis van nieuw leven: hoe is het mogelijk dat nieuw leven ontstond in het grote heelal? Zijn wij schepping of toeval? Hoe ervaren ouders een geboorte? Hoe beleeft een vroedvrouw een geboorte? Waarom willen mensen eigenlijk kinderen? Wat beleeft een kind tijdens zijn eerste levensjaar? Welke rituelen ontwikkelen de grote godsdiensten rond de geboorte van een kind? Hoe zorg je voor een gezonde opvoeding, ook op religieus vlak? Waarom zou je je kindje laten dopen?

 

Nieuw leven kost 4 euro en slechts 3 euro vanaf 30 ex.
Je kunt het bestellen bij
www.carolushuis.nl.

 

'Tussen goed & kwaad'

De actualiteit drukt ons voortdurend met de neus op het kwaad.
Het lijkt alomtegenwoordig en toch wil (bijna) iedereen het goede... een vreemde paradox!
Waarom doen we kwaad en waarom doen we goed?  Hoe ga je om met schuld van anderen en van jezelf? Wat betekent erkenning voor slachtoffers? Wat doe je met je woede om het aangedane onrecht? Wat is de rol van straf en herstel? Wat is er nodig om te vergeven? Wat is vergeven wel en niet? Is dat altijd mogelijk? En last but not least: mogen we hopen dat het goede het kwade kan overwinnen? 

Het nieuwe project  Tussen 'goed & kwaad’ behandelt deze prangende vragen die we met z’n allen delen en brengt ze in gesprek met het christelijk geloof.

 

'Met de jaren'

Oud worden is vooral ingaan op de uitnodiging tot waarachtig menszijn die zich mét de jaren aandient. En die kan echt in allerlei gebeurtenissen doorklinken: het leven blijft je aanspreken. Ouder worden doet ook anders geloven. De innerlijke omgang met God verandert, de vraag naar wat verder reikt dan dit leven stelt zich vaker. Wat met alle veranderingen in geloof en kerkbeleving die je meemaakt? En wat met het geloof van je kleinkinderen?

 

waarom toch Waarom toch?

Het magazine richt zich tot iedereen die worstelt met zinvragen rond het lijden. 
Het is bruikbaar overal waar mensen met lijden en kwetsbaarheid geconfronteerd worden. Ziekenbezoekers, rouwzorgers, familieleden en vrienden van zieke en lijdende mensen kunnen dit magazine als attentie meenemen. 
In de parochie kan een korte reeks geloofsavonden rondom genoemde thematieken georganiseerd worden, waarbij het magazine als leidraad dient. 
Ook is het mogelijk de bijbehorende dvd te bestellen. Hierop vind u vijf interviews. Het zijn herkenbare, diepmenselijke en troostende verhalen geworden over hoe lijden mensen kan veranderen en soms zelfs doen groeien.

 

Licht aan de horizon - over leven na de dood 'Licht aan de horizon'

Dit magazine gaat na hoe mensen vandaag tegen de dood en het leven na de dood aankijken en probeert aan de hand van de christelijke boodschap ‘licht aan de horizon’ te ontdekken. Het kan troost, uitzicht en steun bieden aan al wie met het levenseinde van een geliefde te maken krijgt.

   
Katholieken - Wat ze geloven 'Katholieken Wat ze geloven'

Dit magazine schetst klaar en duidelijk de kern van het katholieke geloof. Het magazine start bij de gemeenschap van de kerk en stelt zo de vraag naar wie Jezus voor katholieken is. Het tweede deel focust op Gods handelen in de wereld en op de vraag naar het kwaad. Het derde spreekt over Gods aanwezigheidin de sacramenten. Het laatste hoofdstuk, met als titel ‘Oproep tot leven’, handelt over ethiek.

   
Doopmagazine 'Opnieuw geboren'  'Opnieuw geboren'

Dit magazine is gericht aan alle mensen die een kindje krijgen of die van dichtbij een geboorte meemaken: ouders, grootouders, familie,… Ontworpen als een informatiemagazine nodigt het iedereen uit om zich vragen te stellen over het leven en de zin ervan. Het magazine kan overal verspreid worden waar mensen komen die en kindje krijgen. Het kan ook nuttig zijn bij de doopvoorbereiding.

   
Samen door het leven 'Samen door het leven'

Weinigen zullen het tegenspreken: geen geluk zo intens, of het heeft met liefde te maken. Dit magazine is gemaakt voor verschillende doelgroepen: voor hen die verliefd zijn en denken aan samen verder gaan; voor hen die misschien een beetje bang zijn om de stap te zetten; voor hen die overwegen om voor de kerk te trouwen, maar nog niet weten of dat werkelijk iets voor hen is…

PROJECTEN

Mijn vragen
Mijn vragen: 20 levensvragen door jongeren gesteld en voor jongeren beantwoord
(Franse methode)


Start de Stilte
Hoe kan jij in je drukke leven stilte, innerlijke rust, diepgang en waarachtigheid ervaren? Door regelmatig stil te vallen, te mediteren of te bidden. Hoe begin je eraan? Dat zie je op Start De Stilte.

 

'Geloof onder woorden'
Katholiek basisboek voor volwassenen 

Heeft het christelijk geloof de mens van nu nog iets te vertellen? Draagt katholiek zijn bij aan je spirituele leven? Wat houdt geloven in? Waar heeft het zijn bronnen? Wat betekent het voor je leven van alledag?

Dit katholieke basisboek voor volwassenen zet je ertoe aan je eigen geloof in gesprek te brengen met het geloof van de Kerk. Het geeft stof tot verdieping, het daagt uit. De bedoeling is dat de lezer kan uitgroeien tot volwassen deelnemer in de gemeenschap van Christus.

'Geloof onder  woorden' voert je mee langs de basisbegrippen van katholiek geloof en leven: de Bijbel als woord van God, Jezus Christus, het evangelie, het menselijk leven met zijn geluk en ongeluk, goed en kwaad. Ook uitingsvormen van de kerkelijke traditie komen aan bod. En haar visioen: de hoop op een nieuwe wereld. Deze onderwerpen worden belicht vanuit hun bijbelse oorpsrong.

Dit bronnenboek is geschikt voor zelfstudie, voor geloofsgesprek en catechumenaat. Het is ook een naslagwerk voor gelovigen die willen herontdekken op welke goede grond ze christen zijn.
‘Opnieuw beginnen’

Een project waarin de initiatiecatechese voor volwassenen het uitgangspunt is.
De handleiding, het werkboek en de CD-Rom bieden hulp aan wie zijn geloof wil revitaliseren.

Opnieuw beginnen In alle bisdommen wordt veel gesproken over geloofsinitiatie, in het bijzonder over catechese met volwassenen. Doorheen deze gesprekken groeit ook het verlangen naar nieuwe en concrete wegen om met volwassenen “te groeien in geloof”.

Opnieuw beginnen - Handleiding & CD-rom Deze handleiding is gemaakt voor mensen die 'Opnieuw beginnen' in hun plaatstelijke geloofsgemeenschap willen organiseren en uitvoeren.

'Jonge Wijn in nieuwe zakken'

Het gloednieuwe project ‘Jonge wijn in nieuwe zakken’ presenteert zich als een vervolg op het boek ‘Opnieuw beginnen’. ‘Jonge wijn in nieuwe zakken’ zet verder stappen in geloven en Kerk-zijn. 

Het  project ‘Jonge wijn in nieuwe zakken’ presenteert zich als een vervolg op het boek ‘Opnieuw beginnen’.
‘Jonge wijn in nieuwe zakken’ zet verder stappen in geloven en Kerk-zijn. 

 


‘Geloven nu’

Zes delen die de lezer samen met anderen onbevangen de Bijbel wil laten lezen.
‘Geloven Nu’ tracht vrije gesprekken over het Evangelie op gang te brengen. 

Startersdeel

Kennismaking met elkaar en met Geloven Nu
Op zoek naar de zin van je leven
Op zoek naar de uiteindelijke zin
Marta en Maria
   
Derde deel

In dit derde deel staan de volgende acht thema’s op het programma: Noach (1): de zonvloed,
Noach (2): het verbond, Kinderen van de koning, De boodschap van Zacharias, Jezus: Zoon van God, Het laatste avondmaal, De heilige Geest, Janusz Korczak
   
Vierde deel

Dit vierde deel bevat materiaal over zeven thema's: Zacheüs ontmoet Jezus, de domme en verstandige meisjes, de talenten, de Emmaüsgangers, de bevrijding van Petrus, Elia op de Horeb, Onze Vader (1), Onze Vader (2) 
   
Vijfde deel

Het vijfde deel bevat materiaal over acht thema's met als rode draad het thema 'verbond': Het verbond met Abraham, de roeping van Mozes, Ruth, Eeuwig blijft zijn verbond, Maria en Elisabet, De Goede Herder, Het verbond voor alle volken, Moeder Teresa 
   
Zesde deel

Acht bijeenkomsten rond het verbindende thema "vrede". Van zwaard tot ploeg,vredemakers in naam van de Heer,  vrede geven, Barnabas, de bruggenbouwer, een wijze vrouw, nieuwe mensen worden, uw vreemdelingen, Dag Hammarskjöld
   
Zevende deel

Dit deel bevat materiaal over acht thema's in acht bijeenkomsten: Het gevecht van Jakob, het gouden stierkalf, de weduwe van Sarefat, een ongeneeslijke vrouw genezen, de liefde van een zondares, de verloren zoon, geduld, volharding en gebed, Don Bosco
   
Achtste deel

In dit deel zijn de thema's : Wegens familieomstandigheden… Kaïn en Abe; Het blijft in de familie: erfrecht van vrouwen; Het zal je kind maar wezen: de twaalfjarige Jezus; Niet kapot te krijgen: het geloof van Job; • Ook de heidenen zijn kosjer: Petrus' bekering;God voor intellectuelen: Paulus op de Areopagus;
Loflied: God is liefde;Roomse ribben: Alfons Ariëns
 
Negende deel

In acht bijeenkomsten worden acht thema's behandeld: Het delen van de Geest,
de genezing van Naäman, niet praten maar bidden, het wonder van de broden, de laatsten zullen de eersten zijn, Paulus als emancipatoir, vele gaven, één Geest en

Etty Hillesum

 

   

Tiende deel

In dit tiende deel heeft de redactie bijbelteksten gekozen aan de hand van de Geloofsbelijdenis. Dit levert een boeiende serie bijeenkomsten op over God, schepper en vader, Christus, lijden en dood, verrijzenis, oordeel en vergeving. In de achtste bijeenkomst staat frere Roger Schutz centraal.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Als kinderen hun Eerste heilige Communie doen, moeten zij worden voorbereid.
Deze projecten kunnen daaraan zeker hun steentje bijdragen.


'Blijft dit doen'

Een gloednieuw eerstecommunieproject vol afwisseling, waarbij praten en doen elkaar aanvullen.
Door de bijbelverhalen ontdekken de kinderen wie Jezus Christus is.
Zij komen erachter dat zijn oproep 'Blijft dit doen' twee betekenissen heeft: blijven samenkomen om eucharistie te vieren en steeds opnieuw laten zien dat je een leerling van Jezus bent.

Het project bestaat uit acht kinderbijeenkomsten, één bijeenkomst voor ouders en kinderen, twee ouderavonden en een moment van inkeer.

Iedere communicant krijgt een deelnemerspakket bestaande uit een werkboek, een vierwijzer, een kruisje en een fotolijstje.
In dit begeleidersboek staat alle benodigde informatie voor een goed verloop van de bijeenkomsten voor het werken met het materiaal.

De prijs van het werkboek bedraagt euro 12,50 en van het begeleidersboek euro 20,00. Het project is verkrijgbaar bij het carolushuis (www.carolushuis.nl of 0475-386825)


‘Ga je met ons mee?’

Werkschrift.
Dit flexproject met liedjes ter keuze bestaat uit een unieke combinatie tussen een frisse, vrolijke en levensechte voorbereiding op de 1e H. Communie en een rode draad door een kinderbijbel die de deelnemers al doende leren ontdekken, interessant aan dit project is ook de gelegenheid die geboden wordt om ouders/het gezin bij de voorbereiding te betrekken.
Handleiding
Als flexproject heeft dit communieproject o.a. de volgende mogelijkheden: A. In zijn meest volledige vorm biedt dit project 21 lessen voor school en 21 momenten van voorbereiding in het gezin (van september tot juni.)
B. Als de organisatie vraagt om een eenvoudigere opzet, kan het thuisgedeelte kort besproken worden in school of parochie (van september tot juni.)
C. Voor een extra kort traject zijn les 10 t/m 19 geschikt, zowel het school/parochiegedeelte als het thuisgedeelte (van januari tot mei.)


'Geheim van de Eucharistie'

 

Het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een project gepresenteerd ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Het is een fris ogende uitgave die bestaat uit een begeleidersmap, een werkboekje voor de kinderen en twee cd’s, waarop zowel de gezongen als de instrumentale versies van de voorgestelde liedjes te vinden zijn. Het project wil het kind aanspreken op een creatief-verhalende en een systematische wijze.

In principe bestaat het project uit tien bijeenkomsten van elk 75 minuten.‘Het geheim van het Brood’

Handleiding. 'Het Geheim van het Brood' wil een inleiding op de eucharistie aanreiken aan kinderen van 6 tot 9 jaar. De weg die daarbij wordt afgelegd kan tegelijk ook een voorbereiding vormen op de eerste communie. Hierbij wordt ook een werkboek voor de ouders aangeboden en een gids voor de begeleidende catechist. Dit project wil de ouders uitdrukkelijk betrekken bij de voorbereiding van de eerste communie. Daarom is er ook een apart werkboekje voor de ouders voorzien. Werkboek. Voor de kinderen zijn er 12 bijeenkomsten voorzien.
Het eigene, en tegelijk ook vernieuwende, van dit project is de band tussen catechese en gemeenschap. Catechese werkt maar als er ook een levende geloofsgemeenschap bij betrokken is.


‘Komt allen tot mij’

Eenvoudig project in 12 lessen  ter voorbereiding op de 1e H. Communie.


 'Úitgenodigd voor het feest'

Kinderen die niet als baby of peuter, maar op basisschoolleeftijd gedoopt worden, beleven dit feest bewust. In dit boek vindt u uitgewerkte bijeenkomsten voor doopvoorbereiding met kinderen van ongeveer zes tot tien jaar.
Trouwens, niet alleen voor doopvoorbereiding, maar ook voor kinderencatechese in het algemeen is de methode Uitgenodigd voor het feest een bron van creatieve ideeen!

HET VORMSEL

Ook aan het Vormsel gaat een voorbereiding vooraf. Deze projecten kunnen daarbij helpen.

'In vuur en vlam'

Handleiding. Hoe kun je jongeren krachtig voorbereiden op het sacrament van het Vormsel? Het nieuwe vormselproject In Vuur en Vlam maakt het een stuk gemakkelijker. Nog nooit zag een vormselproject er zo spetterend uit. Het is speels, diepzinnig en vol actie, gericht op de keuze van de jongere voor Jezus Christus en zijn missie. Vormselwerkboek. Het project bestaat uit zes voorbereidingsbijeenkomsten, twee ouderavonden en twee na-vormsel-bijeenkomsten. In de eerste maakt de jongere kennis met de heilige Geest als de Helper.  De tweede heet Contact! en gaat over bidden. De derde behandelt Jezus en zijn missie. De vierde Vuur! gaat over de kracht van God in jou. De vijfde heet Ik geloof. De zesde bijeenkomst gaat over het Uitdragen van je geloof. Want het vormsel is geen eindstation, maar een begin. Elke stap is goed doordacht en in de praktijk getoetst. Ook worden er suggesties voor de vormselviering gegeven.


'Groeien in geloof''

Groeien in Geloof is een totaal jaarprogramma voor het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing voor groep (7 of) 8 van de basisschool, inclusief een vormselvoorbereiding. Het project is zowel geschikt voor kinderen die gevormd worden, als voor kinderen die het H.Vormsel niet ontvangen. Het algemene gedeelte van het project neemt het antropologische element van het groeien als centraal thema en verbindt dit met elementen uit de christelijke zingeving. Er wordt uitgebreid over de kerk, de sacramenten en het H Vormsel gesproken, maar zonder dat dit inhoudt dat ook iedereen dit laatste gaat ontvangen. Een apart deel van de cursus, dat speciaal op parochies gericht is, bereidt de kinderen expliciet voor op het H. Vormsel aan de hand van een initiatiecatechese. Groeien in Geloof is een voor kinderen aansprekende methode met veel afwisselende werkvormen en inbreng vanuit hun eigen belevingswereld. Het geheel heeft een eigentijdse vormgeving.
Leerlingenboek. Handleiding. Werkschrift.

 

'Vormfun'

Zie: www.vormfun.nl

Handleiding. Dit project is in de eerste plaats voor de voorbereiding op het H. Vormsel bedoeld,  maar bevat ook uitbreidingen die een jaarplanning kunnen vullen. De vormgeving is modern en grijpt terug op de computeranimatie waar kinderen dol op zijn.Werkschrift. De inhoud is klassiek en bevat een uitleg van de geloofsbelijdenis en een voorbereiding op het sacrament van het H. Vormsel. 
 
SPELLEN

Het Kaarten op Tafel-spel biedt de mogelijkheid om aan de hand van foto’s op een leuke, ontspannen en een beetje prikkelende manier met elkaar in gesprek te raken over jezelf, de ander en God. 

'Kaarten op tafel' (deel 1)

Een spel om te spelen met vrienden, bekenden en onbekenden. Leer elkaar kennen of beter kennen. Te gebruiken als ijsbreker, gezelschaps- of kennismakingsspel.
Aan de hand van fotos beantwoord je vragen met betrekking tot wat bij je past, waar je hart ligt, wat geloven voor jou betekent en wat je mogelijkheden zijn als je kijkt naar gaven, talenten en geestelijke groei.


'Kaarten op tafel' (deel 2)

In gesprek over persoonlijk en samen geloven. Een spel om te spelen in de kerk, op (Bijbel)kringen, in commissies, op catechesegroepen en jeugdverenigingen.
Leer elkaar kennen of beter kennen door vragen te beantwoorden die de essentie van ons christen-zijn raken.

 KOFFERTJES

Op verschillende momenten in het geloofsleven kunnen deze koffertjes worden meegegeven.
Ben je klein of al wat ouder, met deze bagage leer je spelenderwijs wat het betekent om te geloven, waar het over gaat, wat er van jou wordt gevraagd...

Deze materialenkoffer is de start van het project 'Geloven thuis'. Een vloerpuzzel en een luisterboek. Een memory-spel en zes gebedskaarten met een houder.
Een prentenboek over een boom die gaat groeien. Een mobile over datzelfde verhaal om boven het kinderbed te hangen. 'Beginnen maar!' is de titel van een koffer vol materiaal.
Materiaal dat ouders helpt om thuis op een speelse manier met geloof om te gaan.
De koffer bevat een handleiding met tips over het gebruik. De handleiding is een helder boekje over hoe je thuis met rituelen, symbolen, verhalen, bidden en dergelijke om kunt gaan.

 

Ga je mee? Geloven thuis, deel 2. De koffer is gevuld met verhalen, kaarten, spellen, decoraties en een handleiding voor ouders.
Het materiaal is afgestemd op de leefwereld van 6-9 jarigen, met thema’s als: op weg gaan – vriendschap – trouw – het leven vieren – je bijdrage leveren.

 

Het geheim van het vuur is de derde materialenkoffer die wordt uitgebracht in het kader van Geloven Thuis. Als tiener ga je zelf je weg zoeken. Je ontdekt wie je bent. Je wilt zelf weten hoe het zit. Ook in het geloof. Welke bagage neem je mee? Je eigen geloofskoffer Het geheim van het vuur! Geknipt voor tieners in de leeftijd van het Vormsel. De koffer zit vol dingen om te lezen, te spelen en te maken. Om rustig zelf te doen, of samen met anderen: Jeugdbijbel met verhalen over het vuur in mensen
Bordspel Karakter! Loop door het labyrinth van het leven.Kwintetspel Kweetet! met vragen over het leven van Jezus.Credowaaier met uitleg van de geloofsbelijdenis. Aandachtshoek met lichtdrager en gebedskaarten.Toegangscode tot persoonlijk dagboek op internet.Prijsvraag: vind het verstopte woord en win een attentie!