Nederland Frans taalgebied
België Duits taalgebied
Engels taalgebied Italiaans taalgebied

 

Nederland

 

http://www.catechesegoedeherder.nl
Een methode van religieuze vorming voor kinderen vanaf 3 jaar waarbij de Goede Herder centraal staat

http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/

Meer weten over hoe en wat katholieken geloven? Deze vijftig vensters geven je daarop een goed zicht


http://www.sol.yurls.net/nl/page
Catechetische impulsen voor school en parochie
 

http://www.reliboek.eu/?b=1
Adveniat heeft als doel het bijbels geïnspireerde geloofsverhaal vanuit de katholieke traditie door te vertellen, met bijzondere aandacht voor de jongere generaties.n de Katholiek kerk te vinden. 

www.biblija.net/biblija.cgi
Het Nederlands bijbelgenootschap maakt het op deze site mogelijk om in diverse vertalingen van de bijbel te zoeken naar bepaalde passages.

http://www.bijbelencultuur.nl/
Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de bijbel. Deze website wil deze invloed in heden en verleden inventariseren, beschrijven en tentoonstellen.

www.geloofskwesties.nl

Of je nu gelooft in God, in iets, of in helemaal niets. Hier vindt je een bijzonder interessante cursus over geloven die bedoeld is voor iedereen.

http://www.bots.nu/
Deze site heeft als doel tieners met behulp van korte speelfilms te confronteren met actuele thema's, ze hierover na te laten denken en ze verder te helpen aan de hand van de bijbel. 

www.ikzoekgod.nl
Is het je wel eens overkomen dat je met iemand via de telefoon in gesprek was en de verbinding werd verbroken? Het eerste wat je probeert is om opnieuw contact te leggen!
Onze relatie met God werd ook verbroken. Hij heeft er alles aan gedaan om weer contact te leggen. Hoe Hij dat heeft gedaan kun je op deze site ontdekken.

www.rk-alphacentrum.nl
Met informatie over een aantal eigentijdse cursussen om het katholieke geloof te leren kennen of wat uit te diepen. Kernbegrippen zijn”laagdrempelig, ruimte voor gesprek, en heldere uitleg over de kernpunten van het geloof.

www.jongkatholiek.nl/waaromjezus

Een van de cursussen die aangeboden wordt vanuit het alfacentrum. Op deze site word je op basis van de vraag ‘waarom’ meegenomen op een interactieve zoektocht. Wie is Jezus!?

www.rocksolid.nl
Hier wordt een  dynamisch clubprogramma gepresenteerd waarmee je tieners prikkelt om het christelijk geloof te gaan ontdekken.

www.agape.nl
Een site van actieve christenen uit verschillende kerken die zich inzetten om met elkaar bewegingen van mensen op gang te brengen die onder de leiding van de Heilige Geest de wereld willen laten zien wat de liefde van Jezus betekent.

www.jop.nl
Op deze jongerensite van de protestantse kerk in Nederland kunnen heel wat ideeën opgedaan worden.

www.stichtingsamuel.nl
Hier vind u een grote verscheidenheid aan materialen met suggesties en advies. Dit ter ondersteuning van de geloofsopvoeding van de jeugd, thuis en in de parochie.

www.athanasius.nl
Communieprojecten, Vormselprojecten en een project voor de jaren die liggen tussen de eerste Communie en het Vormsel.

www.reisvanjeleven.nl
Hier wordt een godsdienstmethode gepresenteerd.

www.hellighart.nl
Nog een godsdienstmethode voor het basisonderwijs.

www.kindengeloof.nl
Een moeder heeft een site opgezet en biedt veel materiaal aan voor kinderen, bijvoorbeeld ten bate van de kinderwoordienst.

www.bijbelspel.nl
Als kinderen willen spelen op de computer: games, puzzels en nog veel meer.

www.geloventhuis.nl
De ontmoetingsplek voor ouders van jonge kinderen. Je vindt hier informatie, materiaal en ideeën voor de geloofsopvoeding thuis. Iedere maand rond een ander thema.

 

 

België

http://www.gewijderuimte.org
Om over na te denken en te bidden

http://www.inalledingen.org
Mijmeringen van een Jezuït, over geloof en wereld

www.kerknet.be/bisdomhasselt/content.php?ID=534

Alles over het hoe en wat van de catechese in het bisdom Hasselt. 

www.nabbi.be
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en wil jij op een leuke manier lezen en leren over Jezus, God, geloven, kerk, bijbel...? Dan is dit voor jou de geknipte plek

www.kerknet.be/catechese
De Belgische bisschoppenconferentie wil u via deze weg van dienst zijn bij uw inzet voor een verzorgde en inhoudelijk sterke catechese 

www.kuleuven.be/thomas
Een zeer uitgebreide site waar een werkbaar, praktisch en interactief platform dienst doet aan allen die werkzaam zijn in het godsdienstonderwijs.

www.eenfijnedag.be/nieuws.html
Ben je op zoek bent naar eigentijdse muziek en dito teksten voor vieringen op kindermaat? Snuffel dan eens rond op deze site. 

www.catechesehuis.be
Hier heeft u onder andere toegang tot artikelen uit 75 catechetische, liturgische, pastorale, spirituele, theologische tijdschriften.


 

Engels taalgebied


www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/index_it.htm
Alle catechese die paus Benedictus XVI elke woensdag tijdens de algemene audiëntie gegeven heeft, vind je hier. 

www.catecheticsonline.com/Catechetics_ecclesial.php
Een degelijke site die bol staat van informatie: van vele kerkelijke documenten tot en met de mogelijkheid om te chatten.  

www.catechesis-chicago.org
Een uitgebreide catechese-site van het aartsbisdom Chicago. 

www.wholecommunitycatechesis.com
Hier word je uitgenodigd om je geloof te delen in de geloofsgemeenschap. 

http://your.harcourtreligion.com/lifelong_catechesis/intro.html
Een catechetische supermarkt… 

www.catecheseaujourdhui.info/
Vanuit de Katholieke kerk in Quebec worden hier informatie en suggesties aangeboden die van pas kunnen komen bij uw reflectie op catechese. 

www.sacredspace.ie/
De bezoeker van deze site wordt uitgenodigd om tien minuten aan gebed en meditatie te besteden. De teksten worden dagelijks gewijzigd. 

www.biblesociety.ca/
De Canadian Bible Society biedt talloze middelen en berichten om de verspreiding van het Woord van God in de wereld te bevorderen.           

www.veniteavedere.org/home
Onder het motto: ‘Kom en zie’, presenteert deze site vanuit de Verenigde Staten vele weetjes over het Katholieke geloof.

www.catholicmom.com
Een site om over zeer diverse geloofszaken te leren en om onderling geloofservaringen te delen. 

www.catholiceducation.org
Een on-line bibliotheek over het Katholieke geloofsgoed en haar cultuur 

www.nccbuscc.org/catechism/quizzes
Test hier uw kennis van het Katholieke geloof met behulp van een kwis. 

 

 

Frans taalgebied

http://www.alarencontreduseigneur.fr
Uitgeverij met een zeer ruime keus aan eigentijds catechetisch materiaal.

http://www.editions-crer.fr
Hier staat het materiaal verzameld dat door de catechetisch verantwoordelijken van 16 Franse bisdommen is samengebracht.

http://jesus.catholique.fr
Jezus ontmoeten. Een uitgebreide website.

http://www.editions-mediaclap.fr
Uitgever van diverse catechese-methoden.

http://www.catechisme.catholique.fr/le-catechisme.html
Dit is de catechesesite van de Franse bisschoppenconferentie.

www.lumenvitae.be/
Het fameuze Catechetische documentatie centrum dat door de Jezuïeten is gesticht, stelt zichzelf voor en kan u wellicht van dienst zijn.

www.catho.be/ftp/liege/catechese/default.htm
Het bisdom Luik heeft een verzorgde catechese-site met bijzondere aandacht voor de catechese aan volwassenen en vele links naar sites in het Franse taalgebied 

www.maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr/
La Maison Arc en Ciel is de virtuele kinderhoek van de katholieke kerk in Yvelines. Een verzorgde en complete site! 

http://www.officedecatechese.qc.ca/ 
De bisschoppen van Quebec (Canada) beheren samen een prachtige site. Waar samenwerking niet toe kan leiden. De moeite waard om eens te bezoeken!

http://www.la-bible.net/ 
Hier treft u overvloedige informatie aan over de Bijbel: oorsprong, samenstelling, geschiedenis, vertaling en verspreiding over de gehele wereld. Voor de jeugd geeft de website informatie over helden (Mozes en David) en over de bijbelse betekenis van voornamen. 

http://www.interbible.org/sebq/
De Societé Expo-Bible du Quebéc stelt zich tot doel de Bijbel te presenteren aan jongeren en volwassenen.

http://www.catho.org/ 
Een breed scala van teksten wordt hier aangeboden. U vindt er informatie over de geestelijke bronnen van het Christendom. Vertalingen van onder andere de Bijbel, officiële documenten van de Kerk en geschriften van spirituele meesters treft u aan. 

http://www.catechese.viateurs.ca/index.cfm
Een site die nieuwtjes, vaste rubrieken, interessante artikelen, boekbesprekingen, hulpmiddelen en ervaringen met u deelt. 

http://herve.flores.online.fr/
Via deze site publiceert het Franse tijdschrift ‘Grain de Soleil’ elke maand een uittreksel van de evangelie-lezingen voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

http://www.idees-cate.com/ 
Speciaal voor catechisten die op zoek zijn naar materiaal om te gebruiken in catechese of vieringen. U vindt liederen, gebeden, knutselsuggesties, afbeeldingen, kleurplaten evenals vieringen.  

http://www.prier.be/
Deze Franstalige website is geheel gewijd aan meditatie en gebed. Alles is per thema of titelnaam ingedeeld.

http://catholique-nimes.cef.fr/
Onder het kopje 'chercher et former' ziet u dat het Franse bisdom Nîmes veel aandacht besteedt aan catechese, catechumenaat, vorming etc.

 

Duits taalgebied

http://www.katechese.at/
Deze site die wordt verzorgd door het Oostenrijkse Pastoralinstitut behandelt de catechese in al haar breedte

www.internetseelsorge.de
Hier vindt u informatie en uitleg over het geloof van de Katholieke kerk. Wat geloven zij en hoe maken zij dit in het dagelijkse leven waar? 

www.karl-leisner-jugend.de/Glaubenskurs.htm
Hier wordt geprobeerd om in een frisse taal te begrijpen wat christenen al 2000 jaar ervaren: God leren kennen is prachtig een avontuur. 

www.uni-leipzig.de/ru
Alles over het gebruik van beeldmateriaal in de catechese.

www.m-et.de/gk-material.1.html
Een overzicht van geloofscursussen, met een bijzondere aandacht voor het WeG-projekt, - Wege erwachsenen Glaubens.- van Klemens Armbruster 

www.wege-erwachsenen-glaubens.org/fs1.htm
Dit succesvolle project spreekt op een geheel nieuwe wijze volwassenen aan,  met het doel om hen op een persoonlijke wijze toegang tot het katholieke geloof te verschaffen. 

www.fakaru-sg.ch
De catechese-site van het bisdom Sankt Gallen. 

www.katechese-medien.ch
Informatie over de catechese van de Rooms-Katholieke kerk in Aargau, Zwitserland. 


 

Italiaans taalgebied

 

www.catechetica.it/
De vereniging van Italiaanse catecheten presenteert vele documenten, tijdschriften en info over aanstaande congressen.